Teori 9

jan 18, 2021

– Utmaningen V 9 – 

Teambuilding/Försäsongs helg

Att tänka på:

Fredag – Söndag

Förutsättningar:

Huvudsyfte? Plannera teambuilding/Kickoff

Hela eller halvplan? Hela

Budget: Rimligt

Moment som skall vara med? Träningspass, mat, aktiviteter, matcher, Plats, och ska vara genomförbart.

Hur värderar vi detta? Lagen jämnförs mot varandra, poängsätts via genomförbarhet, rimlighet, upplägg

Senast Måndag eftermiddag kl 16:00

 

Pin It on Pinterest